Frederick Sap

Bereik meer.

U woont ongetwijfeld zeer graag in uw straat, uw buurt en onze gemeente. De werkloosheidsgraad is hier één van de laagste van Vlaanderen. We beschikken over heel wat verenigingen en infrastructuur voor het uitoefenen van uw hobby of sport. Uw kinderen worden in de scholen en na de schooluren uitstekend begeleid en opgevangen. Voor de ouderen zijn er de serviceflats, de bejaardenwoningen, het rusthuis.

En toch zijn er nog heel wat kleine en grotere ongemakken waaraan u zich ergert, zaken die beter kunnen, realisaties die verkeerd uitgevallen zijn. Daarom zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen voor u zo belangrijk. Nu opnieuw kan u bepalen welke richting onze gemeente de volgende jaren zal uitgaan...

Er is nood aan een nieuwe frisse wind met creatieve ideeën en oplossingen.
We moeten meer halen uit de bestaande infrastructuur door ze op een slimmere, betere en goedkopere manier te optimaliseren. Met respect voor de financiën.

Verwacht van Open Vld geen grote beloftes die voor onze gemeente financieel toch niet haalbaar zijn. Aan dergelijke politiek doen wij niet mee. Ons programma bevat meer dan 40 concrete actiepunten, die ondergebracht zijn in 4 kerntaken waaraan wij in de komende legislatuur volop aandacht zullen besteden.